Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služby

Poskytnutí příspěvku  je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 9. 10. 2017 od 9 hod. do 30. 10. 2017 do 13 hodin.

Příjemce podpory:

  • Podpora je určena pro podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů.
  • Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
  • Podpora může být poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.

Typy podporovaných projektů:

  • Opatření podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.
  • Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory činí 50 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Žádosti o podporu budou přijímány pouze plně elektronickou cestou na Státním zemědělském intervenčním fondu prostřednictvím Portálu farmáře.
  • Pro komunikaci se SZIF a podání (zaslání) Žádosti o dotaci si žadatel musí zřídit osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru