Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2021–2027 — 8. výzva — Aktivita 1.4.1 Shromažďování údajů

Dotace na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví a dále zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 6. 2023 od 9 hod. do 31. 12. 2029 ve 12 hod..

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena: pro Ministerstvo zemědělství, pro příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované typy aktivit se týkají především zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví a dále zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků. Veškeré podporované aktivity musí být zahrnuty v Pracovním plánu ČR pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury, který schvaluje Evropská komise. Konkrétní okruhy zkoumání budou vždy nastaveny ve spolupráci s vědeckými institucemi a zástupci partnerů, přičemž důraz bude kladen na projekty, které umožní řešit priority EU a ČR a které budou v souladu s Rámcem EU pro shromažďování údajů.
 • Priority a aktivity OP Rybářství.
  • Priorita 1 Podpora udržitelného rybolovu a obnova a zachování vodních biologických zdrojů:
   • Aktivita 1.4.1. Shromažďování údajů.
   • Aktivita 1.4.2. Sledovatelnost produktů.
  • Priorita 2 Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii:
   • Aktivita 2.2.1. Propagační kampaně.
  • Priorita 5 Technická pomoc:
   • Aktivita 5.1.1. Technická pomoc.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 10 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 30 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádost o podporu se zasílá samostatně za každou aktivitu. Počet předložených Žádostí o podporu není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru