Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Rybářství 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

shutterstock_156474473.jpg
Share Button

Opatření je zaměřeno na informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Pořádání konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 4. 2020 od 9:00 hod. do 28. 4. 2020 v 18:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
 • Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství.
 • Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství.
 • Rybářské sdružení.
 • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.

Typy podporovaných projektů:

 • Široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.
 • Pořádání konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací.
 • Zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, nebo celostátních komunikačních a propagačních kampaní.
 • Prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách.

Forma a výše podpory:

 • 100 % způsobilých výdajů v případě veřejnoprávních subjektů.
 • 95 % způsobilých výdajů v případě veřejných vysokých škol a výzkumných organizací.
 • 50 % v případě ostatních žadatelů.
 • 30 % v případě velkých podniků, které nejsou veřejnoprávními subjekty.
 • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 10 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 4 999 999 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé výdaje je možné realizovat po dobu 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory. Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023.
 • Podporu nelze použít na projekty zaměřené na obchodní značky a na pořízení použitého movitého majetku a vybavení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>