Přeskočit na obsah

OP Rybářství 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů

Opatření je určeno na podporu aktivit spojených se zakládáním organizace producentů nebo sdružení organizací producentů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 10. do 30. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Podniky akvakultury, které jsou součástí seskupení, jež požádá o uznání organizace producentů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zásady vzniku žadatele o uznání sdružení organizací producentů, jež hodlá žádat o uznání sdružení organizace producentů. 
  • Členem sdružení organizace producentů se mohou stát organizace producentů se sídlem na území České republiky, které splňují podmínky stanovené v čl. 9, nařízení (EU) č. 1379/2013. Tato zásada musí být uvedeno ve Stanovách daného sdružení.
 • Vytvoření organizace vychází s článku 68 odst. 1 písm. a) nařízení č. 508/2014. 1.2.2. Zásady vnitřního fungování daného seskupení musí vycházet z nařízení (EU) č. 1379/2013, především by měly být založeny na těchto zásadách: 
  • a) jejich členové dodržují pravidla přijatá těmito organizacemi v oblastech využívání rybolovu, produkce a uvádění na trh.
  • b) zákaz diskriminace mezi členy, především z důvodu státní příslušnosti nebo místa usazení.
  • c) výběr finančních příspěvků od členů za účelem financování organizace.
  • d) demokratické fungování, umožňující členům kontrolovat svou organizaci a její rozhodnutí.
  • e) ukládání účinných, odrazujících a přiměřených sankcí za porušování povinností stanovených vnitřními pravidly dané organizace, zejména v případě neplacení finančních příspěvků.
  • f) vymezení pravidel pro přijímání nových členů a pro rušení členství.
  • g) vymezení účetních a rozpočtových pravidel nezbytných pro řízení organizace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Výše podpory: 75 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpora poskytovaná na jednu organizaci producentů jednou ročně nepřesáhne 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi producentů na trh příslušnou organizací producentů během předcházejících tří kalendářních let.
 • Poskytovaná podpora pro žádnou nově uznanou organizaci producentů nepřesáhne 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru