Přeskočit na obsah

OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů

Dotace je zaměřena na podporou investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 6. 4. 2021 od 9 hod. do 27. 4. 2021 v 18 hodin.

Příjemce podpory:

  • Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury.
  • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných projektů:

  • Opatření přispívá ke specifickému cíli podporou investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů.
  • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
  • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
  • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každého jednotlivého žadatele a výzvu.

Specifika a omezení:

  • Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory. Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru