Přeskočit na obsah

OP Rybářství — Sledovatelnost produktů

Dotace na aktivity vedoucí ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury a na činnosti související s monitorováním, kontrolou, vynucováním a posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí v tomto opatření bude od 27. 6. 2024 od 9 hod. do 31. 12. 2029 ve 13 hod.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena: 
  • 1. pro Ministerstvo zemědělství, např. Odbor potravinářský.
  • 2. Orgány členského státu odpovědné za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena jako SVS, SZPI.

Typy podporovaných projektů:

 • 19. výzva na aktivitu 1.4.2 Sledovatelnost produktů je zaměřena na aktivity vedoucí ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury a na činnosti související s monitorováním, kontrolou, vynucováním a posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž.
 • Indikativní přehled aktivit: 
  • podpora monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity (např. školení inspektorů a partnerských organizací a sdílení dobré praxe mezi institucemi EU),
  • zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, odborných studií za účelem zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury,
  • vývoj nových metodik a postupů,
  • investice do zařízení a technologií umožňujících zlepšení sledovatelnosti, včetně podpory inovativních přístupů,
  • podpora digitálních řešení způsobu sledovatelnosti.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 7 000 000 Kč.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 7 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Míra spolufinancování: 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Celé území ČR.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru