Přeskočit na obsah

OP TAK — Aplikace – Speciální výzva

Dotace na podporu získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. srpna 2023; 10:00:00 do 31. října 2023; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty.
 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 GBER.

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra veřejné podpory (podíl EU) je dána následujícími tabulkami, kde jsou uvedeny rozhodující kategorie podporovaných aktivit a velikost podniku:
  • Průmyslový výzkum: Malý podnik 70 %, Střední podnik 60 %, Velký podnik 50 %.
  • Experimentální vývoj: Malý podnik 45 % , Střední podnik 35 %, Velký podnik 25 %.
 • V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:
  • Průmyslový výzkum: Malý podnik 80 %, Střední podnik 75 %, Velký podnik 65 %.
  • Experimentální vývoj: Malý podnik 60 % , Střední podnik 50 %, Velký podnik 40 %.
 • V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem, a to pro subjekty, které splňují definici výzkumné organizace. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 85 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace.
  • Průmyslový výzkum: Výzkumná organizace 85 %.
  • Experimentální vývoj: Výzkumná organizace 85 %.
 • Účast výzkumné organizace není v projektu povinná.
 • Maximální celkový podíl způsobilých výdajů na podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotace na II. fázi projektu realizovaného v OP TAK je poskytována minimálně ve výši 50 % a maximálně ve výši 120 % dotace požadované na řešení II. fáze projektu podané do OP PIK.

Specifika a omezení:

 • Výzkumná organizace může vystupovat pouze v roli partnera s finančním příspěvkem.
 • Výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software (výstup projektu koresponduje s deklarovaným výstupem II. fáze podnikatelského záměru v OP PIK.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru