Přeskočit na obsah

OP TAK — Digitální podnik – digitální podnik – výzva I.

Cílem této Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 7. 2024; 10:00:00 do 31. 3. 2025; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“.
  • a) Digitální transformace firmy ve smyslu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS, atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy (pořizovaný SW musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu SW);
  • b) Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie ve smyslu pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále například SW typu WMS a podobné;
  • c) Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí) ve smyslu zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní prvky sítě LAN) a zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců, jehož součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav a podobné;
  • d) Kybernetická bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti;
  • e) Jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov ve smyslu IT certifikátů, digital skills a podobně;
  • f) BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů;
  • g) Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2,5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 25 % — 60 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. prosince 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru