Přeskočit na obsah

OP TAK — Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Dotace na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci například prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. července 2023; 10:00:00 do 2. listopadu 2023; 10:00:00.
 • Příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 29. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).
 • a) Digitální transformace firmy ve smyslu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy;
 • b) Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie ve smyslu pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále například SW typu WMS a podobné;
 • c) Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí) ve smyslu zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní a pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) a zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců, jehož součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav a podobné;
 • d) Kybernetická bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti;
 • e) Jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov ve smyslu IT certifikátů, digital skills a podobně;
 • f) BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů;
 • g) Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč.
 • Maximálně do výše 200 000 EUR.
 • Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu maximálně do výše:
  • Malý podnik 40 %.
  • Střední podnik 30 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Pro Výzvu není křížové financování relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru