Přeskočit na obsah

OP TAK — Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I.

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 5. 2023; 13:00:00 do 25. 1. 2024; 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání. 
  • Licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích (provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, držitelé licencí na uskladňování plynu, držitel licence na výrobu elektřiny a držitel licence na výrobu plynu), tak i nelicencované podnikatelské subjekty nepodnikající v energetických odvětví.

Typy podporovaných aktivit:

  • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů. 
  • Mezi podporované činnosti patří pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace, pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže, implementace odečtové a datové centrály včetně zajištění komponent pro zabezpečení a úpravy ostatních souvisejících IT systémů a dispečinku.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 mil. Kč a maximálně do výše 2 000 mil. Kč.
  • Velký podnik 50 %.

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru