Přeskočit na obsah

OP TAK — Marketing – CzechTrade – výzva I.

Cílem výzvy je podpora účasti MSP na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích (sympoziích, konferencích, seminářích aj.), včetně alternativní účasti např. online formou. Podporována bude organizace akcí/seminářů a další služby za účelem rozvoje mezinárodní konkurenceschopnosti MSP. Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím projektů předložených Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade. CzechTrade dále poskytne zvýhodněné služby MSP na základě smlouvy s MSP.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 6. 2023; 10:00:00 do 12. 7. 2023; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade,
 • Právnická osoba, která má přidělené české IČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účast MSP na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích (sympoziích, konferencích, seminářích aj.), včetně alternativní účasti např. online formou. Podporována bude organizace akcí/seminářů a další služby za účelem rozvoje mezinárodní konkurenceschopnosti MSP.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 80 mil. Kč.
 • Dotace na projekt je poskytována maximálně do výše 170 mil. Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • EU podíl — 78,25 %,
  • Podíl SR — 21,75 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru