Přeskočit na obsah

OP TAK — Marketing – výzva II.

Hlavním cílem Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 7. 2024; 10:00:00 do 28. 3. 2025; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.
 • Podpora individuálních účastí MSP na zahraničních výstavách a veletrzích.
 • Podporované aktivity:
  • a) Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích – pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků. Zaměření všech výstav a veletrhů musí být v souladu s CZ NACE, která má žadatel uvedená v RES.
  • b) Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy, tj. doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, video či obdobné propagační materiály, nejedná se o reklamní předměty typu propiska, hrneček apod.

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 400 tis. Kč a maximálně do výše 4,9 mil. Kč.
 • V žádosti o podporu bude dotace uvedena maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru