Přeskočit na obsah

OP TAK — Oběhové hospodářství – výzva I.

Dotace na podporu urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 02. 10. 2023; 10:00 do 29. 3. 2024; 10:00.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.
 • Velké podniky.
 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.
  • a) Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu (nikoliv převzatého) zařazením zpět do výrobního cyklu (v rámci výzvy není podporováno využití/zpracování odpadů skupin 01, 02, 03, 15, 17, 18 a 20 dle Katalogu odpadů2 a těžebního odpadu dle zákona 168/2013 Sb.3).
  • b) Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů skupiny 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené. Podpora je zaměřena na zpracování odpadů katalogových čísel: 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 04.
  • c) Předcházení vzniku odpadů – snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku, a to při zachování parametrů výrobku.
 • d) Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory z celkových způsobilých výdajů:
  • malý podnik: 60 %,
  • střední podnik: 50 %,
  • small mid-cap: 40 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru