Přeskočit na obsah

OP TAK — Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I.

Dotace na výstavbu malých vodních elektráren a na modernizaci malých vodních elektráren.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. září 2023; 10:00:00 do 13. prosince 2024; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Malý, střední a velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Výstavba malých vodních elektráren,
 • b) modernizace malých vodních elektráren definovaná vyhláškou č. 68/2022 Sb. o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny.

Forma a výše podpory:

 • Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE:
  • Malý podnik 65 %.
  • Střední podnik 55 %.
  • Velký podnik 45 %.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč.
 • Dotace na projekt je poskytována maximálně do výše 100 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru