Přeskočit na obsah

OP TAK — Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I.

Dotace na podporu technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. září 2023; 10:00:00 do 13. prosince 2024; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
  • Malý, střední a velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • b) Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnící stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).

Forma a výše podpory:

 • Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE — biometanu:
  • Malý podnik 65 %.
  • Střední podnik 55 %.
  • Velký podnik 45 %.
 • Ostatní způsobilé výdaje, které nesouvisí přímo s výrobou energie z OZE — biometanu.
  • Malý podnik 50 %.
  • Střední podnik 40 %.
  • Velký podnik 30 %.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru