Přeskočit na obsah

OP TAK — Proof of Concept – výzva II

Cílem Výzvy Proof of Concept je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. dubna 2024; 9:00:00 do 10. září 2024; 11:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Malé a střední podniky, malé společnosti se střední tržní kapitalizací.
 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Příprava studie proveditelnosti:
  • Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu plánovaného výzkumného a vývojového projektu s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. V rámci studie proveditelnosti je zkoumána proveditelnost výzkumu a činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a zájmem aplikační sféry pro zjištění možností a perspektivy komercializace a úspěchu inovativních technologií.
 • b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace:
  • Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh.

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu 4.1a) a maximálně do výše 50 mil. Kč pro aktivitu 4.1b).
 • Projekty mající CZV nižší než minimální, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu.
 • Maximální výše CZV je nepřekročitelná.
 • Míra podpory:
  • aktivita a) — 70 % — malý podnik, 60 % — střední podnik, 50 % — small mid cap.
  • aktivita b) náklady podle článku čl.25 a de minimis — 45 % — malý podnik, 35 % — střední podnik, 25 % — small mid cap.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru