Přeskočit na obsah

OP TAK — Spolupráce – klastry – výzva I.

Dotace na podporu rozvoje inovačních klastrů pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 1. 2023do 21. 04 . 2023.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik, výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Kolektivní výzkum.
  • Výzkumné a vývojové aktivity odpovídající inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru.
 • b) Sdílená infrastruktura.
  • Založení /rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity MSP pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.
 • c) Rozvoj inovačního klastru.
  • Aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory:
  • aktivita a)
   • malý podnik: průmyslový výzkum 70 %, experimentální vývoj 45 %,
   • střední podnik: průmyslový výzkum 60 %, experimentální vývoj 35 %.
  • aktivita b), c) 50 %.
 • Maximální dotace pro projekt v rámci aktivity 4.1a):
  • 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 20 000 000 Kč.
  • 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč.
 • Maximální dotace pro projekt v rámci aktivity 4.1b):
  • 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 4.1c):
  • 8 000 0000 Kč pro excelentní klastry/10 000 000 Kč pokud projekt zahrnuje výstupy v aktivitě 4.1c) iii,
  • 5 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/8 000 000 Kč pokud projekt zahrnuje výstupy v aktivitě 4.1c) iii,
  • 3 000 000 Kč pro nezralé klastry/5 000 000 Kč pokud projekt zahrnuje výstupy v aktivitě 4.1c) iii.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporovány aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh a dále také projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru