Přeskočit na obsah

OP TAK — Spolupráce – Klastry – výzva II.

Dotace na rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 04. 2024; 11:00:00 do 05. 04. 2025; 11:00:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty,
 • výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby.
 • b) Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity malých a středních podniků pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.
 • c) Rozvoj inovačního klastru – aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky. Jedná se zejména o aktivity zaměřené na zlepšení kvality řízení klastru a poskytování služeb, vytváření společných příležitostí souvisejících se zaváděním pokročilých technologií v podnicích, navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru.

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2 mil. Kč.
 • Maximální výše CZV pro projekt v rámci aktivity 4.1a).
  • 70 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 35 000 000 Kč.
  • 35 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše CZV pro projekt v rámci aktivity 4.1b).
  • 80 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 40 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.
 • Max. výše CZV pro jeden projekt v rámci aktivity 4.1c).
  • 16 000 0000 Kč pro excelentní klastry/20 000 000 Kč pokud projekt zahrnuje výstupy v aktivitě 4.1c) iii.
  • 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/16 000 000 Kč pokud projekt zahrnuje výstupy v aktivitě 4.1c) iii.
  • 6 000 000 Kč pro nezralé klastry/10 000 000 Kč pokud projekt zahrnuje výstupy v aktivitě 4.1c) iii.
 • aktivita a) průmyslový výzkum —  70 % — malý podnik,  60 % — střední podnik, 50 % — velký podnik.
 • aktivita a) experimentální vývoj —  45 % — malý podnik,  35 % — střední podnik,  25 % — velký podnik.
 • aktivita b), c) — 50 %.

Specifika a omezení:

 • Pro Výzvu II. Spolupráce – Klastry není křížové financování relevantní.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru