Přeskočit na obsah

OP TAK — Spolupráce škol a firem – výzva I.

Dotace na podporu výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 6. 2023; 10:00:00 do 29. 12. 2023; 16:00:00.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zavedení praktického vyučování ve firmě – tato aktivita je určena pro MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a v době zaregistrování projektu nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí (podmíněno uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci nebo nové smlouvy – po zaregistrování projektu).

Forma a výše podpory:

  • Plánovaná alokace Výzvy 300 mil. Kč.
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.
  • Malý podnik: EU podíl 70 %.
  • Střední podnik: EU podíl 60 %.

Specifika a omezení:

  • V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP TAK alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech (tj. 1. 6. 2023) od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru