Přeskočit na obsah

OP TAK — Technologické platformy – výzva II.

Dotace na podporu aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Výzva má za cíl přispět k urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií v podnicích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15.7. 2024; 10:00:00 do 11. 11. 2024; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikající právnická osoba, která má přidělené české IČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
  • a) při vytváření a implementaci strategií směřujících k digitální a zelené transformaci průmyslu, které umožní podnikům reagovat na společné výzvy, potřeby a požadavky spojené s přechodem na digitální a zelené technologie v průmyslu. V rámci činnosti TP připraví Akční plán pro digitální a zelenou transformaci, který definuje, jaká opatření jsou nutná k realizaci duální transformace, jaký rozsah, přínosy a podmínky vyžaduje.
  • b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni, např. s některou z existujících Společných technologických iniciativ (Joint technology Initiatives, JTI)2 , nebo s evropskou asociací, či jiným subjektem, který hraje klíčovou roli v daném odvětví v rámci EU s důrazem na výzkum, vývoj a inovace) a zapojování českých organizací pro výzkum a šíření znalostí a podniků do jejich činnosti s důrazem na koordinaci a implementaci tzv. transition pathways v daném ekosystému,
  • c) koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 75 %.

Specifika a omezení:

 • Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru