Přeskočit na obsah

OP TAK — Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Dotace na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. června 2023; 10:00:00 do 31. prosince 2024; 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání (MSP).

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
  • Jedná se o následující aktivity:
   • a) Robotizace, automatizace, digitalizace.
   • b) Web, cloud.
   • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 mil. Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů projektu činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel a hl. města Prahy.
 • Pro Výzvu není křížové financování relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru