Přeskočit na obsah

OP TAK — Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Dotace na podporu udržitelného hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 02. 10. 2023; 10:00 do 28. 6. 2024; 10:00.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.
 • Velké podniky.
 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Zaměření výzvy je v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřenými na oblast udržitelného nakládání s vodou.
  • a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů.
  • b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity.
  • c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku.
  • d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory z celkových způsobilých výdajů:
  • malý podnik: 60 %,
  • střední podnik: 50 %,
  • small mid-cap: 40 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.
 • Pro Výzvu není křížové financování relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “OP TAK — Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.”

 1. Miroslav Matějka

  Vztahuje se tato dotace i na zemědělský subjekt?? Náš záměr je v areálu firmy vybudovat velkou podzemní jímku,do které bude svedena všechna dešťová voda ze střech a areálu a následně voda využívána k postřiku plodin-na teto záměr je vypracován projekt — nyní probíhá stavební řízení.
  děkuji za odpověď.
  S pozdravem Matějka

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   bohužel, zemědělští podnikatelé nejsou způsobilými žadateli. V říjnu 2024 by měla být vyhlášena výzva 33.73 Investice do zemědělských podniků v rámci dotačního titulu Projektové intervence Strategického plánu SZP 2023–2027. Mezi způsobilé výdaje patří také:
   D) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody z těchto střech do nádrže,
   E) retenční nádrže – výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže a mají doloženou projektovou dokumentaci.
   Doporučuji se obrátit na kontaktní osoby ve vašem regionu pro konzultaci vašeho záměru a jeho správné nastavení: https://www.szif.cz/cs/szif-ro.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru