Přeskočit na obsah

OP TAK — Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Dotace na podporu udržitelného hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 02. 10. 2023; 10:00 do 28. 6. 2024; 10:00.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.
 • Velké podniky.
 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, tzn. podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Zaměření výzvy je v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřenými na oblast udržitelného nakládání s vodou.
  • a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů.
  • b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity.
  • c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku.
  • d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory z celkových způsobilých výdajů:
  • malý podnik: 60 %,
  • střední podnik: 50 %,
  • small mid-cap: 40 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.
 • Pro Výzvu není křížové financování relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru