Přeskočit na obsah

OP TAK — Vysokorychlostní internet — výzva I.

Dotace na podporu zavádění veřejných širokopásmových sítí elektronických komunikací, jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu na sítích VHCN všem koncovým uživatelům.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 8. 2024 do 31. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání nebo je organizační složkou státu či příspěvkovou organizací státu;
 • b) Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu ekonomické činnosti, ve které je realizován projekt;
 • c) Je-li právnickou osobou, uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity I. – zavádění přípojných sítí (backhaul).
  • Budování nových optických (či ekvivalentních) přípojných sítí do obcí.
  • Modernizace stávajících přípojných sítí do obcí, aby dosáhly požadovaných parametrů optických přípojných sítí.
  • Zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných optických přípojných sítí.
 • Aktivity II. – zavádění přístupových sítí VHCN.
  • Budování nových přístupových sítí s parametry VHCN a poskytující požadované cílové rychlosti.
  • Modernizace stávající infrastruktury přístupových sítí, aby dosáhla parametrů VHCN a poskytovala požadované cílové rychlosti.

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 268 mil. Kč pro projekty realizované v MRR a minimálně 1,25 mil. Kč a maximálně 325 mil. Kč pro projekty realizované v PR.
 • MRR — 85 % — malý podnik, 85 % — střední podnik, 85 % — velký podnik. 
 • PR — 70 % — malý podnik, 70 % — střední podnik, 70 % — velký podnik.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2029.
 • MRR: Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj, Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královehradecký kraj, Moravskoslezko – Moravskoslezský kraj, Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj.
 • PR: Střední Čechy – Středočeský kraj, Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj, Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru