Přeskočit na obsah

OP TAK — Vysokorychlostní internet — Zajištění odborných a technických kapacit v BCO ČR – výzva I.

Cílem výzvy je vybudování odborné a technické kapacity v Broadband Competence Office Česká republika.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od listopadu od 24.11. 2023; 9:00:00 do 31. 12. 2025; 9:00:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce digitalizace a inovací, Broadband Competence Office ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem výzvy je vybudování odborné a technické kapacity v Broadband Competence Office Česká republika. Výzva navazuje na projekt BCO realizovaný v programovém období 2014 – 2020 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, díky kterému došlo ke zřízení BCO jako nástroje, jehož cílem je podpora regionů ČR při vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem na rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou.
  • Podpora regionů ČR při vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem na rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou.

Forma a výše podpory:

  • Alokace Výzvy činí 80 mil. Kč.
  • Prostředky na financování projektu jsou přiděleny maximálně do výše alokace výzvy.
  • V žádosti bude financování projektu vždy uvedeno jako částka rovnající se 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. prosince 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru