Přeskočit na obsah

OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Dotaci na projekty zaměřené na zvýšení atraktivity a rozvoje center: „Science Learning Center“ a „Návštěvnických center“, může získat pouze příjemce podpořený v rámci Výzvy 1.3, PO 3, OP VaVpI. Plánovaná alokace pro tuto výzvu 200 mil. Kč.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je od 01. 06. 2015 do 30. 06. 2015.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory v rámci této výzvy (Výzvy 9.3, PO 3) může být pouze příjemce podpořený v rámci Výzvy 1.3, PO 3, OP VaVpI.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, zvyšující atraktivitu a rozvoj „Science Learning Center“ pro podpoření zájmu o vědu a techniku, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí.
 • Projekty, zvyšující atraktivitu a rozvoj „Návštěvnických center“, zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky.
 • Dotaci lze využít na rozvoj materiálního a technického zabezpečení, pořízení nehmotného majetku (licence, software, databáze, know-how, atd.) a na aktivity směřující k propagaci center popularizace.

Forma a výše podpory:

 • Naplánovaná alokace pro tuto výzvu činí 200 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci projektu je 5 mil. Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na místě shodném s původním místem realizace projektu v rámci Výzvy 1.3, PO 3, OP VaVpI.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejdéle do 31. 12. 2015.
 • V rámci jednoho projektu se připouští účast více subjektů s podílem na způsobilých výdajích projektu.
 • Žadatel je oprávněn v rámci této Výzvy podat pouze jednu projektovou žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru