Přeskočit na obsah

OP VaVpI Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center

Podpora v rámci výzvy 3.2 je určena pro stávající výzkumné organizace s cílem zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur. Budou podporovány aktivity výzkumných center podpořených z projektů prioritních os 1 a 2, a to aktivity stávající a nové, související s výzkumnými programy center, deklarovaných v rámci realizovaných projektů. Alokace pro tuto výzvu je  400 000 000  Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015.

Příjemce podpory:

 • Příjemcem podpory v rámci výzvy mohou být pouze ty subjekty, které měly podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci výzvy 1.1 prioritní osy 1 a výzev 1.2, 2.2 prioritní osy 2 OP VaVpI.
 • Projekt musí být realizován v České republice, avšak mimo území hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení a rozšíření přístrojového, strojového, laboratorního vybavení, včetně jeho informačního vybavení.
 • Pořízení a rozšíření samostatného informačního vybavení, které obdobně jako přístrojové vybavení slouží k realizaci VaV aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu je 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu je 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé výdaje projektu mohou vzniknout před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ne však dříve než 1. 1. 2015. Výdaje uskutečněné před vydáním Rozhodnutí musí být bezprostředně spojeny s realizací projektu, způsobilými jsou tyto výdaje jen pro projekty, které obdržely Rozhodnutí.
 • Subjekt, který měl či má způsobilé výdaje na projektech realizovaných v rámci výzev 1.1, 1.2 a 2.2 (tedy žadatel nebo jeho partner), může předložit maximálně jednu projektovou žádost ve vazbě na jeden každý projekt jím realizovaný v rámci výzev 1.1, 1.2 nebo 2.2 OP VaVpI.
 • Projekty budou plně financovány z veřejných prostředků.
 • Realizace projektu v rámci výzvy 3.2 musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015.
 • Projekt musí být realizován v České republice, avšak mimo území hl. m. Prahy.
 • Písemnou žádost o poskytnutí podpory žadatel předkládá Řídícímu orgánu OP VaVpI na kontaktní adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru