Přeskočit na obsah

OP VK: Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Dotaci na vzdělávání v oblasti finanční, právní, počítačové nebo spotřebitelské gramotnosti mohou získat školy, neziskové organizace, vzdělávací instituce či města a obce. Podporovanými aktivitami jsou především vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí a tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na rozšiřování výše uvedených dovedností. Žádosti o dotaci je možné podávat do 7. března 2014, výše dotace činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše podpory je 2 mil. Kč, maximální 10 mil. Kč. Celková alokovaná částka pro výzvu je 250 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 •  Od 3. února 2014 do 7. března 2014 do 13:00. 

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy. 
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Školy a školská zařízení.
 • Vzdělávací instituce.
 • Sdružení a asociace škol.
 • Města, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci projektu budou podporovány dvě aktivity. První z nich zahrnuje podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí. Druhou podporovanou aktivitou poté bude tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí.
 • Aktivita vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí je zaměřena na proškolení obyvatelstva v obcích či městech do 2000 obyvatel v základních dovednostech nezbytných v běžném životě a zároveň zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce.Konkrétně bude podporováno vzdělávání v následujících oblastech: 
  • Právní vzdělávání.
  • Finanční gramotnost.
  • Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí (např. pokročilé ovládání mobilních telefonů).
  • Základy podnikání.
  • Spotřebitelská gramotnost.
 • V rámci aktivity zaměřené na tvorbu vzdělávacích modulů budou podpořeny projekty zaměřené na tvorbu a pilotní ověření vzdělávacích programů pro další vzdělávání dospělých zaměřených na podporu základních kompetencí (basic skills). 
  • Rozvoj a zvýšení čtenářské gramotnosti.
  • Rozvoj a zvýšení numerické gramotnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory je 2 mil. Kč, maximální výše podpory je 10 mil. Kč.
 • Možná dotace činí 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 
 • Celková částka alokovaná pro výzvu činí 250 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Subjekt, mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele, pokud tyto nejsou zaknihovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, není oprávněným žadatelem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

16 komentářů na “OP VK: Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání”

 1. Pavla Moudříková

  Dobrý den. Jsme nezisková instituce sloužící domácnostem ZO ČSOP Ždánický les a naším záměrem je rozšiřovat a vzdělávat obyvatelsto ve finanční gramotnosti. Mou otázkou je, zda můžeme takto získat dotaci pro podporu tohoto vzdělávání. Děkuji za odpověď.Bc.Pavla Moudrikova.

  1. Dobrý den paní Moudříková,

   vaše nezisková organizace je jedním ze způsobilých žadatelů v rámci končící výzvy v oblasti 3.1. Další vzdělávání. Zároveň je ale nutné splnit několik dalších kritérií, jako je např. nutnost vzdělávat obyvatelstvo minimálně ve třech oblastech zmíněných ve výzvě a disponovat v rámci těchto okruhů předchozí zkušenosti s dalším vzděláváním. V případě dalších dotazů mně neváhejte kontaktovat. 

   S pozdravem R.V.

 2. Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je někde definováno, kdo je “vzdělávací instituce”, která je označená jako možný příjemce podpory? Jsou zde nějaké podmínky, které je nutno splnit?

  A může se jednat o soukromý subjekt (sro) nebo je nutno být veřejnoprávní neziskový subjekt?

  Děkuji, P. Sopuch

  1. Dobrý den pane Sopuchu, 

   vzdělávacími institucemi se rozumí právnické osoby, které mají jako svůj předmět podnikání uvedeno vzdělávání. Vzdělávací institucí tedy může být např. i s.r.o., ale jak již bylo zmíněno, tak musí mít uvedeno v registru ekonomických subjektů oblast vzdělávání jako jednu z jeho činností. 

   V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

   S pozdravem R.V.

 3. Dobrý den,
  je započítávána dotace do veřejné podpory v rámci deminimis? Pokud jako vzdělávací instituce dostáváme dotaci od municipality budou se v rámci hodnocení podpory de minimis tyto částky sčítat?
  Děkuji za odpověď

  1. Vážený pane Plačku,

   obecně platí, že dotace pro podnikatelský subjekt je započítávána v rámci podpory de minimis bez ohledu na to, zdali dotaci poskytuje např. kraj, nebo fondy EU. Samozřejmě ale vždy záleží na účelu získání dotace a faktu, zdali je tato podpora vedena poskytovatelem dotace jako “de minimis”. V případě vaší instituce tj. Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo máte k 31.12. 2012 vyčerpáno podle Registru podpory de minimis 8 134,38 € (200 000 Kč). Mohl by jste tedy ještě čerpat v rámci podpory de minimis 191865 Euro (celkově můžete čerpat za 3 roky maximálně 200 000 Euro v rámci podpory de minimis). Vzhledem k tomu, že data jsou platná ke konci roku 2012, tak samozřejmě záleží na tom, zdali jste nedostali do dnešního data nějakou další veřejnou podporu. Odečtením od výše uvedených dat poté získáte celkovou částku, kterou ještě můžete v rámci podpory de minimis vyčerpat. 

   S pozdravem a přáním hezkého dne R.V.

 4. Dobrý den, jsme malá počítačová společnost zabývající se servisem PC/NTB se sídlem v Brně. Jsme na trhu 6 let. V poslední době jsme zaznamenali vyšší zájem lidí v důchodovém věku o poradenství v oblasti informačních technologií. Uvažovali jsme proto o zřízení bezplatného poradenského centra pro seniory. Rád bych se Vás proto zeptal, zda máme nějaké možnosti na získání peněz na provoz a zařízení takového centra pro seniory, případně kam bychom se mohli s dotazem obrátit? Předem děkuji za Vaši odpověď! Michal Doležel

  1. Vážený pane Doleželi,

   obecně platí, že je možné žádat o dotaci na projekty zabývající se školením seniorů v oblasti ICT. Bohužel podle popisu nesplňujete parametry pro možnost získání dotace z aktuálně vyhlášené výzvy v OP VK. Každopádně i nový operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání bude pravděpodobně podporovat aktivity zaměřené na další vzdělávání seniorů. Pokud byste se chtěli touto aktivitou zabývat, tak by bylo vhodné rozšířit spektrum činností Vaší společnosti i o oblast vzdělávání. Poté by se dalo v budoucnu uvažovat o získání dotace na tento projekt. Samozřejmě můžete získat dotaci i na oblast Vašeho současného podnikání, pokud byste měl zájem o více informací, tak se na mě neváhejte obrátit na email: radomir.ventus@cyrrusadvisory.cz

   S pozdravem R.V.

 5. Dobrý den
  společně se synem provozujeme v obci do 2000 obyvatel renovaci aut a to zatím v přístavbě RD. Rádi bychom po domluvě s obecnim úřadem mimo obytnou zonu na pozemku k tomu určeném , postavili novou provozovnu kde bychom použili svoje stavající technologie, zlepšili službu již existujícím zákazníkům a vytvořili min 3 nová pracovní místa. Odhadovaný rozsah investice je 3 mil Kč. Jak máme postupovat a zda splnujeme některou výzvu. děkujeme http://www.tym-motorsport.cz

  1. Dobrý den pane Vostrý,

   děkuji za Váš zájem. Pakliže má obec méně jak 2tis. obyvatel, šlo by uvažovat o Programu rozvoje venkova s oblastí podpory zaměřenou na podporu vzniku a rozvoje mikropodniků. Nicméně shledávám problém ve Vaší ekonomické činnosti, která nespadá do podporovaných. Ve výzvě, která bude otevřena 3.3.–7.3.2014 bude podporován pouze zpracovatelský průmysl (CZ NACE 10–33). Proto předpokládám, že v dohledné době prostředky na spolufinancování Vašeho záměru nenajdeme (stavba provozovny).

   V případě, že tento záměr bude realizovat bez ohledu na finance z EU, doporučím, aby jste se obrátili na ÚP, který Vám může poskytnout příspěvky na nově vytvořená pracovní místa.

   Přeji mnoho zdaru v budoucím podnikání a jsem s pozdravem, J.H.

 6. Dobrý den,
  jsme škola v obci do 2000 obyvatel se zkušenostmi s komunitním vzděláváním dospělých (ICT, angličtina). Měli bychom zájem o dotaci na vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí (počítačové dovednosti)a na tvorbu vzdělávacího modulu na rozvoj čtenářské gramotnosti.

 7. Dobrý den,
  jsem ředitelem základní školy a rád bych pomohl občanům našeho města s problematikou základních dovedností v oblasti základů počítačové gramotnosti. Potřebuji vědět, zda se bude postupovat podle nějakého jednotného učebního plánu a jaké jsou nároky na materiální zabezpečení a kvalifikační předpoklady případného lektora kurzu.
  Děkuji za odpověď,
  Mgr. Pavel Šoltys

  1. Vážený pane řediteli,

   děkuji za dotaz. Jednou z podmínek pro získání dotace je předpoklad existence obdobných vzdělávacích programů v předchozím období. Je tedy nutné, aby již v minulosti existoval program dalšího vzdělávání v podobné oblasti, který jste realizoval Vy, či Vaše škola. V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

   S pozdravem a přáním hezkého dne R.V.

 8. zuzana šafránková

  Dobrý den, vlastním vzdělávací zařízení IČO 29035295 . Mám zájem o dotaci na tvorbu vzdělávacího modulu — rozvoj numerické gramotnosti. Uveřejněné informace jsou pro men zatím nedostačující a proto sděluji předběžný zájem o vyřízení této dotace a prosím o upřesnující informace, Vaše podmínky zpracování, nabízené služby, cenu, udržitelnost a další podmínky získání dotace na vzdělávací moduly. Děkuji za odpověd . Zuzana Šafránková , Droinvest s.r.o.

  1. Dobrý den paní Šafránková,

   děkuji za zájem. K této problematice se v krátké době ozve kolega, který se danou problematikou zaobírá a probere s Vámi veškeré náležitosti.

   S přáním pěkného zbytku týdne, J.H.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru