Přeskočit na obsah

OP VK Výzva č. 57 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Dotace na zvyšování kvality počátečního vzdělávání mohou získat školy se sídlem mimo Prahu až do výše 1 mil. Kč na jeden projekt.

Příjem žádosti:

 • Datum ukončení příjmu žádostí je 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Projektovou žádost o dotaci může podat a získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. V závislosti na vývoji aktuální disponibilní alokace OP VK a počtu předložených žádostí může Řídicí orgán OP VK navýšit alokaci výzvy.
 • Minimální výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní je 50 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní je 1 000 000 Kč.
 • Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní činí 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Specifika a omezení:

 • Výzva je průběžná.
 • Každá škola smí podat pouze 1 projektovou žádost.
 • Příjemce dotace nesmí na výdaje projektu hrazené z prostředků OP VK čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů EU nebo ČR či z jiných veřejných zdrojů.
 • Doba trvání individuálních projektů ostatních je 4 měsíce. Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 9. 2015. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015.
 • Každý individuální projekt ostatní musí mít dopad na území a cílovou skupinu mimo hl. město Prahu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru