Přeskočit na obsah

OP VVV — Výzva č. 02–18-053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. října 2019, 10:00 do 30. dubna 2020, 14:00:00 včetně.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.) se sídlem na území ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příjezdy do ČR 
  • Aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR.
  • Aktivita č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR.
 • Výjezdy z ČR 
  • Aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí.
  • Aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí.
 • Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR 
  • Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka.
  • Podpůrný nástroj není možné v projektu realizovat samostatně, ale pouze s minimálně jednou z aktivit č. 1 až 4.
  • Aktivita č. 5: Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem.
  • Aktivita č. 6: Hostování zahraničních odborníků (technických a administrativních pracovníků) v české výzkumné organizaci (organizace žadatele/příjemce).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 68 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory pro každého oprávněného žadatele je stanovena na základě přidělené institucionální podpory žadateli na rok 2019.

Specifika a omezení:

 • Minimální/maximální délka trvání projektu: 
  • Minimální délka: 6 měsíců.
  • Maximální délka: 38 měsíců.
 • Každý subjekt může z této výzvy získat pouze jednu podporu zaměřenou na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru