Přeskočit na obsah

OP VVV — Výzva č. 02–19-073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP

Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. 2019, od 10 hod..
 • Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu: 
  • 14. 11. 2019, do 14:00:00 hod. včetně,
  • 14. 1. 2020, do 14:00:00 hod. včetně.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy.
 • Státní vysoké školy (organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu).
 • Soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., a. s., s. r. o. aj.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání.
 • Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. 
  • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
  • Aktivita č. 2: Zvyšování kvality studentské grantové soutěže na VŠ.
  • Aktivita č. 3: Implementace studentských grantů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena individuálně pro jednotlivé oprávněné žadatele.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců.
 • Maximální délka  trvání projektu: 47 měsíců.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru