Přeskočit na obsah

OP VVV — Výzva č. 02 — 19 — 077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 11. 2019, do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Pro aktivitu č. 1, 2, 3 a volitelnou aktivitu č. 5 jsou oprávněnými žadateli:
  • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení;
  • školy a školská zařízení, které jsou zřízené MŠMT (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
  • vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, kterými jsou: 
   • spolek, vyjma pobočného spolku,
   • ústav,
   • obecně prospěšná společnost,
   • nadace nebo nadační fond,
   • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
  • a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost;
   • organizační složky státu;
   • příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví;
   • příspěvkové organizace zřízené MŠMT;
   • územní samosprávné celky;
   • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
   • zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion.
 • Pro aktivitu č. 1 a 4 jsou oprávněnými žadateli:
  • příspěvkové organizace zřízené MZ2;
  • příspěvkové organizace zřízené MŠMT;
  • vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Řízení projektu.
 • 2. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života.
 • 3. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků.
 • 4. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence.
 • 5. Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 500 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 2, případně 5: 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 3: 5 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 4: 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů pro všechny aktivity: 70 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Minimální délka: 18 měsíců.
 • Maximální délka: 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru