Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP VVV – Výzva č. 02 – 20 – 079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV

microscope-275984__340
Share Button

Dotace na podporu zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 3. 2020 do 31. 8. 2020.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR.
 • Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR.
 • Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka.
  • Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou projektu, vždy se váže k aktivitě č. 1 nebo č. 2.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 34 měsíců.
 • Žadatel musí mít sídlo na území ČR.
 • Partnerství není v této výzvě umožněno.
 • Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>