Přeskočit na obsah

OP VVV — Výzva č. 02 — 20 — 079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků — MSCA-IF IV

Dotace na podporu zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 3. 2020 do 31. 8. 2020. 

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR.
 • Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR.
 • Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka. 
  • Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou projektu, vždy se váže k aktivitě č. 1 nebo č. 2.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 34 měsíců.
 • Žadatel musí mít sídlo na území ČR.
 • Partnerství není v této výzvě umožněno.
 • Datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru