Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP VVV – Výzva č. 02 – 20 – 080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

kindergarten-2204239__340
Share Button

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021.

Příjemci podpory:

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.
 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání.
 • Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na výzvu je 2 730 mil. Kč.
 • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč).
  • V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.2 Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.
  • Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).
  • V případě, že je součástí právnické osoby více mateřských škol nebo více základních škol (např. základní škola a základní škola speciální), částka 200 000 Kč se počítá vždy pouze jedenkrát pro mateřskou školu a jedenkrát pro základní školu.
 • Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Minimální délka projektu: 12 měsíců.
 • Maximální délka projektu: 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>