Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP VVV – Výzva č. 02 – 20 – 082 – Akční plánování v území

students-99506_960_720
Share Button

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 30. 9. 2020, od 14 hod. do 31. 3. 2022, do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:

  • Místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin; obce; dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek; městské části hlavního města Prahy.
 • Oprávnění žadatelé pro aktivitu B:
  • kraje.
 • Oprávnění žadatelé pro aktivitu C:

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III:

  • Cílem aktivity je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na společné informování, plánování rozvoje partnerství pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.
 • Aktivita B Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III:

  • Cílem aktivity je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na společné informování, plánování partnerských aktivit pro řešení specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Cílem aktivity je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispívají k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.
 • Aktivita C: Metodická podpora akčního plánování

  • Cílem aktivity je metodická a koordinační podpora příjemců pro tvorbu místních a krajských akčních plánů a jejich vzájemné spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita A :
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet měsíců realizace projektu.
 • Aktivita B:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:    6 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 12 000 000 Kč.
 • Aktivita C:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  25 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Spolufinancování je vyžadováno v rozpětí od 0 % do 5 % .

Specifika a omezení:

 • Minimální délka trvání projektu: 10 měsíců.
 • Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>