Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_15_001 pro individuální projekty systémové v prioritní ose 3

Dotace na individuální projekty systémové s cílem snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému mohou čerpat příspěvkové organizace zřízené MŠMT a organizační složky státu.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 28. srpna 2015.
 • Příjem žádostí o podporu bude trvat do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 12. 2017.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé pro témata B, C, E, F a G budou příspěvkové organizace zřízené MŠMT a pro témata A a D to budou organizační složky státu (OSS).

Typy podporovaných projektů:

 • A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení.
 • B. Podpora kvality v systému poradenství.
 • C. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe.
 • D. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.
 • E. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností.
 • F. Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území.
 • G. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání.
 • H. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 2 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 40 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 510 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Jde o výzvu průběžnou, komplementární s jednokolovým modelem hodnocení.
 • Jeden žadatel může podat více žádostí o podporu.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022, délka realizace projektu nesmí přesáhnout 70 měsíců.
 • Projekty musí mít systémový dopad na území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru