Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních Výzkumných týmů

Dotace na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů a dále do rozvoje mezinárodní spolupráce mohou získat výzkumné organizace, přičemž maximální výše celkových způsobilých výdajů může být až 250 mil. Kč na projekt.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 28. 8. 2015.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 8. 1. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé jsou subjekty, splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů – propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou.
 • Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy.
 • Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí.
 • Řízení projektu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 2 500 000 000 Kč.
 • Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů. Míra podpory je určena následovně: 
  • Pro méně rozvinuté regiony: spolufinancování ze strany příjemce minimálně 5 %,
  • Pro více rozvinuté regiony: spolufinancování ze strany příjemce minimálně 5 %,
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 40 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 250 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva je kolová s jednokolovým modelem hodnocení.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2022.
 • Maximální délka projektu je 84 měsíců, minimální délka projektu je 36 měsíců.
 • Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci.
 • Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně i více rozvinutých regionů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru