Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy

Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů; zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy.

Příjem žádostí:

 • Od 5.2.2016 do 30.8.2016, 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: 
  • veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy (organizační složky státu),
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost — soukromé vysoké školy (o. p. s),
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis, může být maximální výše podpory 200 000 EUR).

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
 • Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů.
 • Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru