Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

Cílem této výzvy je podpořit rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené vysoké školy,  zatraktivnit zázemí pro VaV ve výuce a následně podpořit lidské zdroje a zlepšit podmínky vzdělávání spojené s výzkumem. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program. Sběr žádostí je možný do 1. 9. 2016.

Příjem žádostí:

 • Od 5. 2. 2016 do 1. 9. 2016 do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací: 
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
  • ostatní subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 2 mil. Kč, maximální na 1,2 mld. Kč (v případě podpory v režimu de minimis max. 200 000 EUR).
 • Výše 1. zálohové platby činí maximálně 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely. 
  • Všechny aktivity musí být navázány na rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. 
   • Řízení projektu.
   • Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů (např. přestavba, rozšiřování prostor aj.).
   • Nákup přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy.
   • Zajištění dostatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury (materiál, HW, osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.).

Specifika a omezení:

 • Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců.
 • Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 9. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru