Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum

Dotace na podporu projektů, které  budou mít dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti v mezinárodním prostředí. Cílem výzvy je podpořit výzkum, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu. Celkové dotace na tuto výzvu jsou ve výši 6 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci pro 1. kolo výzvy lze podávat od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016 do 14:00 hodin.
 • Žádosti o dotaci pro 2. kolo výzvy lze podávat od 11. 11. 2016 od 10:00 hodin do 17. 2. 2017 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí — organizační složky státu a příspěvkové organizace těchto složek, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora výzkumu, který dosáhne mezinárodní excelence.
 • Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury.
 • Budování nového výzkumného centra na území hl. města Prahy.
 • Rozvoj výzkumných týmů a nternacionalizace.
 • Řízení projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 6 mld. Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 100 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů nesmí přesáhnout ekvivalent 50 000 000 EUR  v Kč dle platného kurzového přepočtu.
 • Výše 1. zálohové platby tvoří maximálně 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Způsob financování ex ante, v případě organizační složky státu ex post.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen mít provozovnu nebo pobočku na území ČR.
 • Podpořeno nebude budování nového výzkumného centra mimo území hl. města Praha nebo projekty z předchozího programového období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru