Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Dotace je určena na podporu MŠ a ZŠ v méně rozvinutých regionech. Jedná se hlavně o podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků, a dále o podporu extrakurikulárních aktivit, které pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu.
 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity pro MŠ: 
  • Personální podpora MŠ
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
  • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • Aktivity pro ZŠ: 
  • Personální podpora ZŠ
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
  • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí více jak 4 mld. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 200 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč+ (počet dětí/žáků školy x 2 200Kč). V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč. Maximální částka na žadatele nesmí překročit výši 5 000 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do výše 100 % celkových nákladů.
 • Způsob financování: ex-ante.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu.
 • Realizace projektů je na území méně rozvinutých regionů a musí být ukončena nejpozději do 31. srpna 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru