Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_17_043 Teaming II

Výzva je zaměřená na komplementární podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 – rámcovém programu pro výzkum a inovace (dále jen Horizont 2020), která směřuje k rozvoji výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí pro 2. kolo je od 15. 2. 2019, od 10 hod. do 15. 5. 2019, do 14 hod.

Příjemce podpory:

 • Výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora na dobudování, modernizaci, upgrade a pořízení infrastruktury.
 • Řízení projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 900 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů: neurčeno.
 • Maximální výše výdajů: 900 000 000 Kč.
 • Pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena alespoň 6 měsíců před vydáním právního aktu, je výše 1. zálohové platby stanovena na max. 35 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena méně než 6 měsíců před vydáním právního aktu, je výše 1. zálohové platby stanovena na max. 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Minimální délka: neurčeno.
 • Maximální délka: 52 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru