Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „nomoney“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Příjem žádostí:

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2018, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.).

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj.
  • Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání.
  • Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše výdajů: Neurčeno.
  • Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí mít sídlo na území ČR. Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru