Přeskočit na obsah

OP VVV — Výzva č. 02 — 18 — 072 Výzkumné e‑infrastruktury

Dotace na posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 18. 12. 2018 do 31. 5. 2019.

Příjemci podpory:

 • Subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura: 
  • veřejné vysoké školy,
  • výzkumné organizace,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
  • ostatní subjekty, vyjma OSS a PO OSS.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část více viz kapitola 5.2.4. Žadatel v žádosti o podporu, případně v relevantních přílohách, popíše, jak bude zajištěno řízení projektu, včetně realizačního týmu, tj. administrativního i odborného týmu.
 • 2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice — materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e‑infrastruktury.  V této aktivitě je možné realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.
 •  Volitelná aktivita:3. In-kind příspěvek — dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: neurčena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let.
 • Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e‑infrastruktury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru