Přeskočit na obsah

OP Z výzva č. 103 — Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost — dotace na provoz v Praze

Dotace na kontinuální provoz registrovaných dětských skupin, a to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních časových potřeb jednotlivých zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 2. do 30. 6. 2021.

Příjemci podpory:

 • Poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:
 • 1) Dětská skupina pro veřejnost.
 • 2) Podniková dětská skupina.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 547 500 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 619 480 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 50 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 50 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru