Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

Tato výzva podporuje opatření, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Povinným partnerem projektů je Úřad práce ČR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. 4. 2016 do 15. 9. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli Pakty zaměstnanosti, které musí mít formu spolku nebo kraje. 
  • Pakty zaměstnanosti musí reprezentovat příslušný kraj jako strategická teritoriální partnerství Úřadu práce ČR, krajské samosprávy, odborových organizací, zástupců zaměstnavatelů a případně dalších regionálních organizací.

Typy podporovaných projektů:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity; rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná a nová pracovní místa;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem peněžních prostředků činí 100 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 10 000 000 Kč.
 • Projekty mohou být financovány až do výše 100 % celkových nákladů. V případě, že žadatelem je kraj, činí max. výše dotace 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit maximálně dvě odlišně zaměřené projektové žádosti.
 • Za každý kraj je oprávněným žadatelem pouze jeden subjekt, který je nositelem paktu zaměstnanosti a splňuje dané podmínky.
 • Realizace projektu musí být ukončena do 28. 2. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru