Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Dotaci na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců včetně poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů  řízení  a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, kariérového poradenství, age managementu a spolupráce podniků a vzdělávacích institucí mohou získat fyzické a právnické osoby registrované v ČR. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 3 500 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Další  profesní  vzdělávání  zaměstnanců  podporované  zaměstnavateli,  zaměřené  na  odborné  i  klíčové  kompetence,  včetně  podpory  dalšího  profesního  vzdělávání  OSVČ
 • Tvorba  a  realizace  podnikových  vzdělávacích  programů,  včetně  přípravy  podnikových lektorů a instruktorů
 • Podpora  a  poradenství  při  vytváření  a  zavádění  moderních  systémů  řízení  a rozvoje lidských zdrojů v podnicích
 • Poradenské  a  informační  aktivity  v  oblasti  kariérového  poradenství,  orientace  na trhu práce, možnosti služeb zaměstnanosti atd.,
 • Podpora  zavádění  age  managementu  (řízení  s  ohledem  na  věk,  schopnosti  a potenciál pracovníků) do podniků
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační  úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.
 • Všechny aktivity projektu musí být realizovány pouze pro vlastní a potenciální nové zaměstnance zaměstnavatelů, v případě OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců pouze pro tuto osobu.

 Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finanční podpory určený pro tuto výzvu je 3 500 000 000 Kč.
 • Výše  podpory  projektu  z  OPZ  může  dosáhnout  až  100  %  způsobilých  výdajů  projektu.  Způsobilé  výdaje  projektu  budou  hrazeny  z 85  %  (2 975 000  000  CZK) z prostředků ESF; 15 % (525 000 000 CZK) z prostředků státního rozpočtu; žadatel 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 10 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Financování se uskutečňuje formou ex-post.

Specifika a omezení:

 • Žádost  o  podporu  z OPZ  se  zpracovává  v elektronickém  formuláři  v  IS  KP14+.  Přístup  do  elektronických  formulářů  žádostí  o  podporu  naleznete  na  adrese  https://mseu.mssf.cz
 • Povinnými přílohami jsou Předběžné šetření absorpční kapacity zaměstnavatelů v regionálním členění a  Předběžné šetření účasti na dalším profesním vzdělávání zaměstnanců 54+

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“​ 7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru