Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)

Cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Kraje.
 • Obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
 • Dosažení rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
 • Snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+. Nezasílejte žádost listině ani prostřednictvím jiné formy doručování.
 • Programová oblast a území dopadu Celá ČR mimo Hl. m. Prahy.
 • Přípustné místo realizace je celá ČR včetně EU

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru