Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI)

Jedná se o podporu aktivit zaměřených na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Cílem programu jsou opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 4. 2016 do 14. 12. 2018 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a jimi zřizované organizace; dobrovolné svazky obcí; vzdělávací a poradenské instituce (právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení; fyzické osoby, které vedou účetnictví); nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tutu výzvu činí 398 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je  5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu.
 • Výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídicím výborem ITI příslušné strategie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru