Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Dotace na řešení problematiky zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách mohou získat neziskové organizace (NNO), obce, příspěvkové organizace obcí a poskytovatelé sociálních služeb.

Příjem žádosti:

  • Žádosti jsou přijímány od 23. 9. 2015 do 31. 7. 2016.

Příjemci podpory:

  • Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: NNO, sociální družstva, obce, příspěvkové organizace obcí a krajů,  dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb.
  • Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), obchodní korporace.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovány budou aktivity v oblasti sociálního začleňování, vyplývající ze zpracovaných a schválených Strategických plánů sociálních začleňování na úrovni místních samospráv. Jedná se např. o sociální služby, služby pro rodiny a děti, rozvoj a podpora nástrojů sociálního bydlení, podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora sociálního podnikání, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, podpora programů prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, atd.

Forma a výše podpory:

  • Pro NNO až 100 %, pro podnikající subjekty až 85 %, pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace až 95 %.
  • Pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 1 000 000 Kč a maximálně 20 000 000 Kč.
  • Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 000 Kč a maximálně 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Výzva je průběžná.
  • Cílové území tvoří celá Česká republika mimo HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru