Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

Dotace na podporu činnosti směřující k aktivizaci cílové skupiny a zvýšení její šance pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím mezinárodní mobility.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2018, 10:00 hodin do 31. 01. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, a jimi zřizované organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.
 • Sociální partneři.
 • Zaměstnavatelé včetně OSVČ.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci přípravné fáze jsou povinnými aktivitami: 
  • diagnostika, individuální pohovory a poradenství —  výstupem je Profil účastníka projektu mezinárodní mobility pro znevýhodněnou mládež, který bude předložen vyhlašovateli výzvy v nejbližší předkládané zprávě o realizaci.
  •  jazyková příprava.
  • multikulturní trénink.
  • obecné školení finanční gramotnosti.
 • V rámci fáze zahraniční stáž jsou povinnými aktivitami: 
  • odborná praxe: v popisu klíčové aktivity bude uvedena cílová destinace stáže – země EU, popř. ESVO, ve kterých bude zahraniční stáž / stáže pro cílovou skupinu probíhat. Během zahraniční stáže bude pro cílovou skupinu zajištěn stálý doprovod pro každý běh / turnus, spočívající v trvalé přítomnosti minimálně 1 osoby z organizace příjemce nebo českého partnera, se znalostí českého jazyka a jazyka cílové země, anebo anglického jazyka.
  • průběžné poradenství a péče o účastníky stáže.
  • doprovodné motivační a integrační aktivity.
 • V rámci následné fáze jsou povinnými aktivitami: 
  • individuální poradenství a koučink.
  • podpora při hledání zaměstnání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 8 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 90,86 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 9,14 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2022.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat jsou 2 roky.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru